شرایط نمایندگی

 • الف ) امکاناتی که در اختیار نماینده قرار خواهد گرفت
  • داشتن شرایط اشتغال به کار طبق قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران ( عدم ممنوع المعامله بودن، داشتن کارت پایان خدمت و ....)
  • داشتن تجربه كافي و مفيد
  • داشتن محل مناسب شخصي يا استيجاري( حداقل 45 مترمربع / ملک تجاری / دارای آب،برق، گاز و حداقل 2خط تلفن)
  • شراكت متوازن و مناسب
  • داشتن مجوزهاي مرتبط مربوط به ملك
  • دارا بودن توان مالي مناسب
  • التزام منشور کیفیت مستر دیزی
  • داشتن شرايط متعارف اجتماعي و فرهنگی
  • آشنايي كافي با Mr.Dizi و فعاليت هاي آن
  • قبول تعهد حداقل كاركرد ماهيانه .
 • ب ) تعهدات نماينده به Mr.Dizi بطور عمده شامل موارد زیر است
  • داشتن شرایط اشتغال به کار طبق قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران ( عدم ممنوع المعامله بودن، داشتن کارت پایان خدمت و ....)
  • داشتن تجربه كافي و مفيد
  • داشتن محل مناسب شخصي يا استيجاري( حداقل 45 مترمربع / ملک تجاری / دارای آب،برق، گاز و حداقل 2خط تلفن)
  • شراكت متوازن و مناسب
  • داشتن مجوزهاي مرتبط مربوط به ملك
  • دارا بودن توان مالي مناسب
  • التزام منشور کیفیت مستر دیزی
  • داشتن شرايط متعارف اجتماعي و فرهنگی
  • آشنايي كافي با Mr.Dizi و فعاليت هاي آن
  • قبول تعهد حداقل كاركرد ماهيانه .
 • ج ) شرايط لازم براي دريافت نمايندگي
  • داشتن شرایط اشتغال به کار طبق قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران ( عدم ممنوع المعامله بودن، داشتن کارت پایان خدمت و ....)
  • داشتن تجربه كافي و مفيد
  • داشتن محل مناسب شخصي يا استيجاري( حداقل 45 مترمربع / ملک تجاری / دارای آب،برق، گاز و حداقل 2خط تلفن)
  • شراكت متوازن و مناسب
  • داشتن مجوزهاي مرتبط مربوط به ملك
  • دارا بودن توان مالي مناسب
  • التزام منشور کیفیت مستر دیزی
  • داشتن شرايط متعارف اجتماعي و فرهنگی
  • آشنايي كافي با Mr.Dizi و فعاليت هاي آن
  • قبول تعهد حداقل كاركرد ماهيانه .
 • د ) روال كاري دريافت نمايندگي
  • داشتن شرایط اشتغال به کار طبق قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران ( عدم ممنوع المعامله بودن، داشتن کارت پایان خدمت و ....)
  • داشتن تجربه كافي و مفيد
  • داشتن محل مناسب شخصي يا استيجاري( حداقل 45 مترمربع / ملک تجاری / دارای آب،برق، گاز و حداقل 2خط تلفن)
  • شراكت متوازن و مناسب
  • داشتن مجوزهاي مرتبط مربوط به ملك
  • دارا بودن توان مالي مناسب
  • التزام منشور کیفیت مستر دیزی
  • داشتن شرايط متعارف اجتماعي و فرهنگی
  • آشنايي كافي با Mr.Dizi و فعاليت هاي آن
  • قبول تعهد حداقل كاركرد ماهيانه .
در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره 09199252086 تماس حاصل فرمائید