دیزی مخصوص دیزی مخصوص

دیزی مخصوص

95,000 تومان
دیزی کلاسیک دیزی کلاسیک

دیزی کلاسیک

77,000 تومان
دیزی تند دیزی تند

دیزی تند

78,000 تومان
دیزی کم چرب دیزی کم چرب

دیزی کم چرب

78,000 تومان
دیزی بزباش دیزی بزباش

دیزی بزباش

78,000 تومان
آش شله قلمکار آش شله قلمکار

آش شله قلمکار

13,000 تومان
دیزی دمبالیچه دیزی دمبالیچه

دیزی دمبالیچه

48,500 تومان
کوفته کوفته

کوفته

49,000 تومان
کاله جوش کاله جوش

کاله جوش

45,000 تومان
کشک بادمجان کشک بادمجان

کشک بادمجان

37,000 تومان
میرزاقاسمی میرزاقاسمی

میرزاقاسمی

37,000 تومان
کباب پیچ کباب پیچ

کباب پیچ

19,000 تومان
آبدوغ خیار آبدوغ خیار

آبدوغ خیار

42,000 تومان
مستردیزی

مدیریت مستردیزی با اتکای به پروردگار متعال ، خود را متعهد به منشور اخلاقي مستردیزی می داند و در راستای رسیدن به اهداف ذیل منابع لازمه را تامین و از کلیه همکاران و کارکنان می خواهد تا در راستای استقرار این سیستم و تحقق هرچه بیشتر این اهداف نهایت تلاش و کوشش خود را بنمایند و از كليه مشتركان مسترديزي در صورت تمایل به همکاری دعوت می نمائیـــــم ...

منشور کیفیت
مستردیزی مستردیزی
نماد الکترونیکی مستردیزی