مستردیزی شعبه ظفر مستردیزی
  • آدرس شعبه آدرس: شریعتی- انتهای ظفر- خیابان فرید افشار- بلوار ارش شرقی- پ23
  • تلفن شعبه تلفن: 26409705-26409706
  • ساعت سفارش گیری شعبه ساعات سفارش گیری: 11 الی 16
  • ساعت سرو غذا شعبه ساعات سرو غذا: 12 الی 16
  • ظرفیت شعبه تعداد صندلی: 0 عدد
  • هزینه پیک شعبه هزینه حمل و نقل: در محدوده رایگان
نظر شما ؟