مستردیزی ستارخان مستردیزی
  • آدرس شعبه آدرس: ستارخان-خ خسروشمالی- خ سازمان اب شرقی-زیر پل یادگار-نبش کوچه احمدی- پلاک 1
  • تلفن شعبه تلفن: 44381731 - - -44381732
  • ساعت سفارش گیری شعبه ساعات سفارش گیری: 10 الی 22
  • ساعت سرو غذا شعبه ساعات سرو غذا: 11 الی 22
  • ظرفیت شعبه تعداد صندلی: 16 عدد
  • هزینه پیک شعبه هزینه حمل و نقل: در محدوده رایگان
نظر شما ؟