مستردیزی شعبه رسالت مستردیزی
  • آدرس شعبه آدرس: جانبازان غربی خیابان صفایی نبش کوچه معارف وند پاک 33
  • تلفن شعبه تلفن: 0217795286-02177094671
  • ساعت سفارش گیری شعبه ساعات سفارش گیری: 11 الی 16
  • ساعت سرو غذا شعبه ساعات سرو غذا: 12 الی 16
  • ظرفیت شعبه تعداد صندلی: 0 عدد
  • هزینه پیک شعبه هزینه حمل و نقل: رایگان در محدوده
نظر شما ؟