مستردیزی شعبه نور مستردیزی
  • آدرس شعبه آدرس: نور ، بلوار امام رضا ، جنب دانشگاه علم وصنعت
  • تلفن شعبه تلفن: 44558267
  • ساعت سفارش گیری شعبه ساعات سفارش گیری: 11 الی 23
  • ساعت سرو غذا شعبه ساعات سرو غذا: 11 الی 24
  • ظرفیت شعبه تعداد صندلی: 32 عدد
  • هزینه پیک شعبه هزینه حمل و نقل: رایگان
نظر شما ؟