مستردیزی شعبه قیطریه تهران مستردیزی
  • آدرس شعبه آدرس: قیطریه-روبروی پارک ابتدای حدادنژاد
  • تلفن شعبه تلفن: 22239692 -22238785
  • ساعت سفارش گیری شعبه ساعات سفارش گیری: 11:30 الی 22:30
  • ساعت سرو غذا شعبه ساعات سرو غذا: 12 الی 22
  • ظرفیت شعبه تعداد صندلی: 18 عدد
  • هزینه پیک شعبه هزینه حمل و نقل: دارد
نظر شما ؟