مستردیزی شعبه اهواز مستردیزی
  • آدرس شعبه آدرس: اهواز-کیانپارس خیابان 13 شرقی بین خیابان مارون و کرخه
  • تلفن شعبه تلفن: 33912650
  • ساعت سفارش گیری شعبه ساعات سفارش گیری: 12 الی 24
  • ساعت سرو غذا شعبه ساعات سرو غذا: 12 الی 16 و 19 الی 24
  • ظرفیت شعبه تعداد صندلی: 20 عدد
  • هزینه پیک شعبه هزینه حمل و نقل: رایگان
نظر شما ؟