مستردیزی یوسف آباد مستردیزی
  • آدرس شعبه آدرس: یوسف آباد بین 13 و 15 پاساژ پرشیا
  • تلفن شعبه تلفن: 02188559837 -02186124993
  • ساعت سفارش گیری شعبه ساعات سفارش گیری: 11 الی 16
  • ساعت سرو غذا شعبه ساعات سرو غذا: 12
  • ظرفیت شعبه تعداد صندلی: 0 عدد
  • هزینه پیک شعبه هزینه حمل و نقل: 0
نظر شما ؟