مستردیزی ونک پارک تهران(در حال جابجایی) مستردیزی
  • آدرس شعبه آدرس: teh
  • تلفن شعبه تلفن: 1111
  • ساعت سفارش گیری شعبه ساعات سفارش گیری: 10
  • ساعت سرو غذا شعبه ساعات سرو غذا: 12
  • ظرفیت شعبه تعداد صندلی: 12 عدد
  • هزینه پیک شعبه هزینه حمل و نقل: 0
نظر شما ؟Captcha

CAPTCHA یا همان کپچا نرم افزاری آنلاین برای تولید سوالات و آزمون هایی است که انسان براحتی قادر به پاسخ گویی به آنها است ولی کامپیوترها در حال حاضر قادر به تشخیص و پاسخ به آنها نیستند.

Captcha

CAPTCHA یا همان کپچا نرم افزاری آنلاین برای تولید سوالات و آزمون هایی است که انسان براحتی قادر به پاسخ گویی به آنها است ولی کامپیوترها در حال حاضر قادر به تشخیص و پاسخ به آنها نیستند.