مستردیزی شعبه کرمانشاه مستردیزی
  • آدرس شعبه آدرس: کرمانشاه-خیابان فردوسی-سه راه برق جنب مسجد بروجردی
  • تلفن شعبه تلفن: 37236541
  • ساعت سفارش گیری شعبه ساعات سفارش گیری: 12 الی 23
  • ساعت سرو غذا شعبه ساعات سرو غذا: 12 الی 16 و 20 الی 24
  • ظرفیت شعبه تعداد صندلی: 68 عدد
  • هزینه پیک شعبه هزینه حمل و نقل: محدوده رایگان
نظر شما ؟Captcha

CAPTCHA یا همان کپچا نرم افزاری آنلاین برای تولید سوالات و آزمون هایی است که انسان براحتی قادر به پاسخ گویی به آنها است ولی کامپیوترها در حال حاضر قادر به تشخیص و پاسخ به آنها نیستند.

Captcha

CAPTCHA یا همان کپچا نرم افزاری آنلاین برای تولید سوالات و آزمون هایی است که انسان براحتی قادر به پاسخ گویی به آنها است ولی کامپیوترها در حال حاضر قادر به تشخیص و پاسخ به آنها نیستند.